Regler

huskeliste:

  • Hver time er på 55 min og man skal forlade hallen derefter.
  • Man forlader hallen pæn og ryddelig, så næste lejer af hallen kan gå lige til den. Dvs. hallens udstyr skal stå som da man kom, de store feltforhindringer skal som minimum være tilgængelige og nemt kunne bruges mm. andet er aftalt.
  • Er hallen ikke ryddet op efter brug pålægges der et bødegebyr på 100 kr.
  • Der er kun skraldespand helt ud ved indgangen grundet rotter.
  • Ingen drikkevarer i hoved hal eller forhal, hverken til hund eller fører.
  • Det er rigtig vigtigt at der tages hensyn til naboerne, dvs. hunde må ikke stå og gø uhæmmet hvis de ikke løber i hallen. Hunde der gø'er i ventetiden bedes placeres inde i bilen med lukket dør.
  • Man samler altid op efter hundens efterladenskaber i hallen og på området
  • Man skal overholde fartgrænserne inde og udenfor området.
  • INGEN LØSE HUNDE PÅ OMRÅDET!
  • Skulle hunden tisse eller lave stort mod forventning, skal I straks for tørret op efter jer, og renset med rodalon. I bedes generelt være obs på at hundene ikke tisser og laver stort i hallen!!!

 Toilet forhold: Der er toilet og håndvask i anden bygning på området, hvide hal bag agilityhallen ved sengene er der en metal dør hvor toilettet er. GENERELLE INFORMATIONER Ophold og brug af træningsbaner og hundehal er 100 % på eget ansvar Går noget i stykker eller mangler der noget bedes I venligst kontakte FlyingDogz på 51 92 59 23 eller sende en mail til dogzdk@gmail.com. Er udstyret gået i stykker ved forkert brug er det 100 % lejer der står for betaling af nyt udstyr. Generelt forventes det at brugen af hal og træningsbaner er med respekt for udstyr og hunde. Dette er for at bevare bedst mulig kvalitet på baner, hal og udstyr!

There are no products listed under this category.